Badania jakościowe opakowań tekturowych

kartonyJakim badaniom jakościowym poddawana jest tektura?

  • Test BCT

To badanie ma na celu zbadanie odporności na ściskanie gotowego, uformowanego pudła. Dzięki tej metodzie można określić maksymalny nacisk, jaki jest w stanie wytrzymać gotowe opakowanie oraz ilość warstw, w jakich opakowanie z zawartością może być składowane. Jesto to bardzo dobra metoda optymalizacji kosztów opakowania. Jak się okazuje, z tym samych rodzajów papieru można wyprodukować opakowania o różnych wartościach wytrzymałościowych. W tym przypadku bardzo duży wpływ ma technologia produkcji tektury.

  • Test FCT

Jest to metoda, dzięki której można określić odporność tektury na zgniatanie. Wyniki podawane są w kiloPascalach (kPa). Im większe parametry uzyskuje tektura pod wpływem tego badania, tym uszkodzenie konstrukcji podczas jej obróbki jest trudniejsze. W ten sposób bada się przede wszystkim tekturę dwu- i trójwarstwową.

  • Test ECT

Podczas tego badania określana jest wytrzymałość tektury falistej na nacisk na krawędzie. Wyniki podaje się w kiloNewtonach na metr (kN/m).

  • Wytrzymałość na przepuklenie

W tym teście określana jest maksymalna wytrzymałość pojedynczego arkusza papieru lub tektury na nacisk oddziałujący prostopadle do jego powierzchni. Wyniki podawane są w kiloPascalach (kPa). Ten parametr ma bardzo duże znaczenie dla wyznaczenia wytrzymałości danego opakowania tekturowego. Podczas transportowania czy magazynowania powierzchnia opakowania może być poddawana różnorodnym naciskom, zarówno wewnętrznym (ze strony zapakowanych produktów), jak i zewnętrznym (z otoczenia). Zatem im większa odporność na przepuklenie tektury użytej do produkcji opakowania, tym mniejsze ryzyko uszkodzenia opakowania i zapakowanych produktów.

  • Test wchłaniania wody (Metoda Cobb'a)

Ta metoda pozwala określić podatność papieru lub tektury na wchłanianie wody. Poziom wchłanialności wody to niezwykle istotny parametr. Wilgoć znacznie osłabia wytrzymałość tektury, a tym samym produkowanych z niej opakowań.